Profiel

Mijn naam is Pepijn van den Broek. Ik werk als zelfstandig adviseur onder de naam SAVR Consultancy, waarbij SAVR een afkorting is voor Strategisch Advies over Veiligheid en Risicomanagement.

Ik ben intrinsiek gemotiveerd om de veiligheid van organisaties in de meest brede zin te verbeteren. Vanuit een overtuiging dat organisaties realistisch(er) naar hun risico's moeten kijken vind ik dat ze hier adequate maatregelen voor moeten treffen om daar vervolgens zakelijk op te sturen. Ook dienen ze hun medewerkers (en omgeving) goed te equiperen om met risico's om te gaan. Daarom adviseer ik hen bij vragen op gebied van risk management, (CBRN) security management, safety management, crisis management en business continuity management.

Ik help organisaties om hun risicoprofiel te identificeren, te classificeren door middel van een praktische, 'all hazard' risicoanalyse en hun vitale bedrijfsprocessen te bepalen. Ik ontwikkel risico- en veiligheidsbeleid in lijn met de organisatiedoelen. Ik stel veiligheidsplannen, crisisplannen en -procedures op. 

Ik zorg er ook voor dat de vaardigheden van management en medewerkers om crises te managen worden verbeterd door middel van opleidingen & trainingen of door hen te laten deelnemen aan een (of meerdere) crisisoefeningen.

Daarnaast kan ik u ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek, het leiden van (veiligheids)projecten, het verbeteren van uw (veiligheids)processen en het organiseren en uitvoeren van (veiligheids)audits en doorlichtingen. 

Ik werk zowel voor publieke als private organisaties en heb opdrachten uitgevoerd voor:

  • Ministeries
  • Agentschappen en ZBO's
  • Gemeenten
  • Veiligheidsregio's
  • Zorg- en zorggerelateerde instellingen
  • Nutsbedrijven
  • Onderwijsinstellingen
Zie mijn LinkedIn pagina voor een uitgebreider profiel en een actueel overzicht van door mij uitgevoerde projecten. 
 
Contact
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem contact op met mij via: info@savr.nl of telefonisch via +31 (0)6 47458735

Delen via sociale media